Inni właśnie kierują kobiety do innych szpitali, które oferują VBAC